„Синя стая” откриха в Плевен

   Специализирано помещение, щадящо деца при съдебно изслушване („синя стая”), беше открито в Плевен. То е по проект на Българо-швейцарска програма за сътрудничество, „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“.  Това е второто помещение за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни, изградено от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма.  След Варна, нашият град е вторият, който има изградена подобна „стая” по този проект, а той предвижда в страната да бъдат изградени пет помещения. От икономии от българо-швейцарската програма, ще бъдат оборудвани още четири подобни помещения. Заедно с работещите до сега 12 „сини стаи” в страната, ще има покритие в по-големите градове и така ще се отговори на европейското изискване за щадящ разпит на малолетни.