Представиха декана на Факултета по фармация в МУ-Плевен

   Ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов представи официално Декана на новоткрития Факултет по фармация проф. Тони Веков. Той ще ръководи академичен състав от 59 преподаватели – 23 хабилитирани лица, доценти и професори и 26 нехабилитирани. Те ще бъдат разпределени в 5 катедри – „Химия и биохимия, физика и биофизика”, „Микробиология, вирусология и медицинска генетика”, „Фармакология и токсикология”, „Фармацевтична химия и фармакогнозия” и „Технология на лекарствените форми и социална фармация”. Проф. Веков е доктор на науките и професор в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии” към Медицинския университет в Плевен.

В момента във Факултета по фармация се обучават 30 студенти, които бяха приети по държавна поръчка. Те са от 12 области на страната и балът, с който са постъпили в университета е над 30, което недвусмислено говори за нивото им. Амбициите на ръководството са още от следващата година, след като бъдат оборудвани всички кабинети и лаборатории в новата база, на приема да достигне до 60 фармацевти, колкото позволява държавната поръчка.