Излъчиха победител в конкурса за директор на РИМ – Плевен

   Десетчленна комисия с председател замeстник-кмета на Община Плевен Стефан Милев и членове – представители и експерти от Министерство на културата, на БАРОК, директорите на РИМ – Велико Търново – Иван Църов, и на РИМ – Шумен – Даниел Руменов, проведе днес втория етап от конкурса за директор на Регионалния исторически музей в Плевен. Явилият се единствен кандидат е изпълняващият длъжността директор на музея – Володя Попов.

Вторият етап включваше защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей – Плевен, за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях, и събеседване. След попълване на оценъчни карти от членовете на комисията стана ясно, че кандидатът е постигнал резултат от общо 355 точки.