Зам.-министър представи пилотна програма за управление на находища с минерални води

   Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова представя днес пред кметове и представители на общини, попадащи в зоната на Басейнова дирекция за увправление на водите „Дунавски район” с център Плевен Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия. Пилотната схема на МОСВ е с бюджет от 3,5 милиона лева. Тя има характер на финансов инструмент и по нея ще се осигуряват безвъзмездно до 50% от стойността на общинските проекти. Програмата се администрира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който до 16 декември т.г. ще приема проектите на местните власти. Заедно  със заместник-министър Атанаска Николова на срещата присъства изпълнителният директор на НДЕФ Камелия Георгиева, областният управител на Област Плевен и директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район Петър Димитров.