Инспекцията по труда в Плевен ще прави рейтингов списък на фирмите и предприятията

   Специалистите от Инспекцията по труда в Плевен са извършили общо 142 проверки в предприятия и фирми на територията на Плевенска област през последния месец – информира инж. Борис Петков – директор на институцията. Констатирани са 572 закононарушения и са съставени 7 акта. Те са за по-груби нарушения на трудовите правоотношения. Обикновено нарушения са правят в сферата на търговията. Работодателите в последно време нарушават и трудовата дисциплина – служителите им са на работните си места по 10 часа, без да им се заплаща извънреден труд. Обикновено се назначават с минимална работна заплата, което също е недопустимо. По думите на инж. Борис Петков дори има случай на неизплатени работни заплати на служители.