Министър Лиляна Павлова ще открие заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще посети Плевен в четвъртък, 27 октомври 2016 г. В 14 часа в хотел „Кайлъка“ тя ще открие Шестото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съобщава сайтът на МРРБ.

Форумът се ще проведе на 27 и 28 октомври, като участие в него ще вземат още заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, представители на ГД „Регионална и градска политика” на Европейската комисия, експерти от Министерството на здравеопазването, Главна дирекция „Регионална и градска политика“ в МРРБ и други.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение ще бъдат дискутирани актуалното състояние на проектите по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  Ще бъде представен и  окончателен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.