Медици от Университетската болница в Плевен разиграха ситуация на действие при терористичен акт

   Медиците от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен участваха в учебно мероприятие, което имаше за цел да припомни и обучи медицинския персонал как се действа при пожар и обгазяване, възникнали вследствие на терористичен акт, съобщават от лечебното заведение. Обучението е било водено от д-р Петко Стефановски, началник на Спешно отделение към болницата, като в него са участвали и пожарникари. Д-р Стефановски е изяснил на присъстващите, че независимо дали има бомбен атентат в града, в близост до болницата или направо в сградите й, медицинският персонал трябва да знае какви са полевите действия и стъпки, които трябва да предприеме, натъкне ли се на пострадал.