Започват модернизация на Централната поща в Плевен

   От 29 август „Български пощи“ ЕАД започва реконструкция и модернизация на Централна поща – Плевен. Дейностите са част от проект “Подобряване на работната среда“, който се изпълнява от дружеството. До приключване на строително-ремонтни дейности, услугите, които се предоставят в Централна поща – Плевен временно ще се извършват в други офиси в града, както следва:

–      Приемане на писма, приемане и доставяне на колети – в салона на офис Булпост Плевен, пл. „Възраждане“ № 3;

–      Записи, инкасо, изплащане на пенсии и всички останали дейности – в помещение на “БТК“ ЕАД на адрес: пл. “Възраждане“ № 3, входа откъм зала “Катя Попова“.