Новини

РВИМ обяви ученически конкурс за 3 март

Във връзка с Националния празник на Република България – 3 март 2022 г. и честването на 144-ата годишнина от освобождението на България, Община Плевен и Регионален Военноисторически музей-Плевен организират традиционния конкурс за детска рисунка на тема „Освобождението”. С решение на Министерството на образованието и науката от м. юни 2005 г. конкурсът придоби национален статут. През 2022 г. се навършват 24 години от първото издание на конкурса.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  1. В конкурса могат да участват със собствени творби ученици от І до VІІІ клас от всички видове училища.
  2. Рисунките да са посветени на темата „Освобождението” и да представят събития, подвизи, портрети и паметници на герои, свързани с националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската освободителна война 1877/78 г.
  3. Техниката на изпълнение е по избор на участниците – графика, акварел, туш, пастел и др. На обратната страна на творбите да са означени име, възраст, клас, училище, населено място на ученика, телефон/имейл за контакт.
  4. Конкурсните работи да се представят в административната сграда на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ” /до Драматичен театър – Плевен/ или на адрес:

 Регионален Военноисторически музей Плевен

ул. „Васил Левски” № 157, п.к. 195, Плевен – 5800

 Телефон за контакт 064/ 830 251; 0877 145 376  

отдел „Връзки с обществеността, образователни програми, музеен маркетинг и реклама”

 Краен срок за изпращане на творбите – 20 февруари 2022 г.

 Награден фонд – присъжда се Голяма награда на Конкурса „Освобождението”, Награда на Регионален Военноисторически музей – Плевен, две първи награди, две втори награди, две трети награди и по пет поощрителни награди за двете възрастови групи – от І до ІV кл. и от V до VІІІ кл.

  1. Всички рисунки традиционно участват в изложба, която ще се открие в залите на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” на 2 март 2022 г. от 11.00 ч. Творбите остават във фонда на Регионален Военноисторически музей – Плевен.