Одобриха проекта на Община Плевен за закупуване на два хибридни автомобила

   С  помощта на Националния доверителен екофонд  ще бъдат купени 34 електрически и 10 хибридни автомобила, а използването им ще доведе до спестяване на 138 тона въглероден диоксид годишно. Пилотната схема беше обявена в края на март и е с бюджет 1 млн. лв.

Одобрени са проектите на 22 общини, 3 министерства и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, които ще получат субсидия от 20 000 лв. за електромобил и по 10 000 лв. за хибриден тип „plug in“. Сред одобрените общини е и Плевен, с проект за закупуването на два хибридни автомобила.

Общински съвет – Плевен, на сесия подкрепи предложението за осигуряване на съфинансиране по Проект за закупуване на два хибридни електрически превозни средства по пилотна схема за насърчаване използването