Очакват се резултатите от проверките за двете защитени вековни дървета

   Комисия експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/и от отдел „Екология” на Община Плевен  направиха оглед на състоянието на две вековни дървета – летен дъб,  в центъра на града. Едното от тях се намира в частен имот до „Спиди” и от известно време не е в добро състояние. За него отговаря собственикът, който е отказал да бъде обявено за защитено, обясни Соня Стефанова, старши експерт от РИОСВ. На същото място, в близост до строеж, се намира и второ вековно дърво, което е във видимо добро състояние.То е  защитено  по закона за биологичното разнообразие и е общинска собственост.