Професор Славчо Томов: Лекарите и пациентите не сме два срещуположни лагера

   В деня на здравния работник своите дипломи получиха 131 бакалаври и магистри от Факултет „Здравни грижи” на Медицинския университет в Плевен. Те са от специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве” и  „Управление  на здравните грижи”.

За официалната промоция на Випуск 2015 се събраха преподаватели и близки  на  завършващите дипломанти. Сред гостите беше  и проф. Ренцо Пегораро– преподавател по биоетика в Университет Падуа, Италия и главен секретар на Фондация „Ланца” – център за проучвания в областта на етиката, биоетиката и етика на околната среда.