До края на тази седмица обследват Старата главна улица за опасни фасади

   До 18 март трябва да приключи проверката на специална комисия, назначена със Заповед на кмета за обхождане на Старата главна улица с цел инспектиране на външния вид на сградите, разположени от двете й страни. Повечето от тях са паметници на културата. По време на проверката ще се правят и инспекции на обекти, заведения и летни градини, за това, отговарят ли площите им на разрешителните. Инициативата бе предприета след направена лична проверка от кмета по повод изграждане на обект на публична общинска собственост – пред кафе „Фейс”, за което няма никакво разрешение от страна на общинската администрация.