В Медицинския университет в Плевен ще бъде открит Факултет по фармация, реши Министерският съвет

   Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на Факултет по фармация като основно звено в структурата на Медицинския университет – Плевен. Предвижда се в него да сe обучават магистри по фармация, като определеният капацитет е 300 студенти, съобщава пресцентърът на МС.

Откриването на факултета е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Изградена е нова материално-техническа база за Факултета по фармация.