НПО избраха своите представители в Обществения съвет

   Общо събрание на Обществения съвет, който координира съвместните действия на неправителствените организации и на местните власти, се проведе в заседателната зала на Община Плевен. На него присъстваха 29 представители на неправителствени организации, заместник-кметът на Общината Стефан Милев и общинските съветници Красимир Владов и Николай Маринов. В началото на събранието с едноминутно мълчание беше почетена паметта на Иван Райчев, учен и активен участник в работата на Обществения съвет. Организационният секретар на съвета Юлия Йорданова направи отчет на извършеното и бяха избрани нови членове от квотата на неправителствените организации.