Агенцията по заетостта откри процедура за обучение на младежи до 29 години

   От 13 януари Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн. лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия, който стартира на 13 януари 2016 г. ще бъде осигурена заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни.