РИМ организира кампания за събиране на вещи от ХХ век

   Регионален исторически музей – Плевен организира дарителска кампания за събиране на предмети от периода – началото на миналия век до 1989 година. Музейните специалисти се обръщат с молба към гражданите да потърсят в домовете си запазени вещи, снимки, пощенски картички и документи, свързани с бита, празниците и честванията. Инициативата ще продължи през цялата година. Основната задача на музея е да издирва, изучава, съхранява, представя и популяризира  тези свидетелства за историята на нашия град. „Съхранявайки ги, ние съхраняваме  паметта на Плевен и можем да кажем, че сме така наречената „културна банка”, каза Нели Дакова, ръководител направление „Нова и най-нова история”.