В 4 центъра са настанени деца от специализирани институции

   Приключи проектът „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, извадени от специализирани институции” по който бенефициент е Община Плевен.

В  четири от центровете вече са настанени 45 деца и младежи, лишени от родителски грижи. Това съобщи на заключителната пресконференция Стефан Захариев, ръководител  на проекта и началник отдел „Здравеопазване и социални дейности”. Той обясни , че някои от лицата са с увреждания и  за тях се изисква по-специални грижи. Персоналът от 44 специалисти е преминал обучение за работа.Четирите центъра  се намират на улиците „Трите бора”21, „Гургулят” 55,  „Бяло море”16 и  „Люляк”48.