Лишени от свобода в плевенския затвор придобиват професии

144-ма лишени от свобода от затвора в Плевен са включени в проекта „Нова възможност за активна адаптация в обществото”, информира Николина Георгиева –  експерт в държавното предприятиеФонд „ Затворно дело” към Министерството на правосъдието и координатор на проекта. 25 на сто от тях са от ромски произход и от малцинствени групи. Те са включени в различни обучителни курсове, които им дават възможност за придобиване на професионална квалификация. По думите на Георгиева,свидетелствата за придобита професия ще бъдат раздадени през януари 2016 г. и те се признават в България наравно с тези на Министерството на образованието, като дават възможност на лишените от свобода да упражняват придобитатаспециалност.