Домакини сме на национална среща за съхраняване на националната идентичност

Плевен ще е домакин на Третата национална среща на тема „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”. Организатори са Художествена галерия „Илия Бешков”, Регионален исторически музей – Плевен и Община Плевен в партньорство с Министерство на културата – дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”. Форумът ще е на 14, 15 и 16 октомври.

За първи път домакин на такава мащабна музейна изява ще бъде художествен музей – ХГ „Илия Бешков”, в чийто зали по време на срещата ценителите на изобразителното изкуство ще се запознаят с произведенията на изтъкнати наши и чужди художници.

Предизвикателствата, които съвременността поставя пред музейното дело в България, дават основание на организаторите да предложат възможности за представяне и популяризиране на нови изследвания и факти на тема „Духовните средища в българските земи – ХV – началото на ХІХ в. – книжовни и образователни центрове”. Също така ще бъдат показани и интересни събития, пречупени през призмата на времето, допринасящи за съхраняването на националната ни идентичност.