Ще обучават 20 младежи за опасностите от ХИВ и СПИН

До средата на декември ще продължи набирането на доброволци, които да се обучат за опасностите от ХИВ и СПИН, а след това по почина „връстници обучават връстници” да предадат своите знания на съучениците си или чрез организиране на различни инициативи. Инициативата е на Фондация „Социални и здравни алтернативи” и ще се финансира по проекта „Да-Доброволческа акция за превенция разпространението на ХИВ/СПИН” чрез Национална програма за младежта 2011-2015 година към Национален център за младежки програми и инициативи.