Общинският съвет на Плевен заседава днес

По дневен ред от 34 точки заседава днес общинският съвет в Плевен. Старейшините ще разискват по приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Плевен, ратифициране на договор за партньорство с град Волос, Гърция, участието на Плевен в партньорски проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. Ще бъде разгледано предложение за отпускане на допълнителни финансови средства за училища със самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици,за обезпечаване на учебния процес,извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.