Обновената Харта на клиента на НАП беше представена в Плевен

В присъствието на началници на сектори и служители от плевенския офис на Националната агенция по приходите, директорът Цветомила Потурлиева и началникът на  отдел „Услуги за клиенти” Александър Георгиев валидираха обновения стратегически документ „Харта на клиентите на НАП”, гарантиращ модерно и справедливо отношение към бизнеса и гражданите от региона. От името на служителите в приходната администрация в Плевен полагайки подписите си, те символично потвърдиха, че всеки я познава, разбира ценностите, които тя съдържа и ще съобразява поведението си с тях.