Финансова помощ от Норвегия реновира обучителен център в Плевен

Откриването на Център за подготовка и повишаване на квалификацията на личния състав на Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” е част от концепцията на Министерство на правосъдието за развитие, на която ще се отделя внимание в бъдеще. Това каза заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов на церемонията по откриването на реновиран Учебен център в Плевен. Ремонтът и преоборудването на сградата е финансирано от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., който подпомага подобряването на стандартите в затворите и арестите у нас чрез ремонтиране на инфраструктурата, като така се осигури зачитане на човешките права. Обектът е трети в страната от общо 10, които се финансират по тази програма, като до сега по финансовия механизъм са завършили дейностите по оборудване и обзавеждане на медицински център към единствения у нас женски затвор в Сливен и на детска ясла към него, където лишените от свобода имат право да отглеждат деца до 1 година. През април тази година беше открита и реновирана сграда на ареста в Шумен.