Национална програма измерва концентрацията на радон в жилищата ни

В 101 жилища в Плевенска област ще бъде изследвана естествената радиация чрез поставени в тях специални уреди. Това ще стане по „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 година”, съобщи д-р Ирина Джикова от Регионалната здравна инспекция. Специалните уреди са раздадени през април и ще отчитат в продължение на 6 месеца наличието на радиоактивния газ в жилищата. След това ще бъдат подменени за срок от още 6 месеца, за да се измери и зимното натрупване в същите жилища на този естествен радиоактивен елемент. Уредите се поставят в спални и приземни етажи.