Заболеваемостта през февруари по-ниска от тази през януари

С 12 по-малко в сравнение с месец януари са съобщените през февруари в отдел „Противоепидемичен контрол” на плевенската Регионална здравна инспекция заболявания. Общият им брой е 85, като във всички групи са регистрирани по-малко случаи.