Предлагат по-ефективна защита на пострадалите от домашно насилие

Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания” – София стартираха реализацията на проект „Обединени за справедливост”. Целта е създаване на партньорска мрежа за сигурност и ефективна правна защита срещу домашното насилие и насилието, основано на пола в градовете Плевен, Велико Търново и София. Златка Мачева – председател на Управителния съвет на Център „Отворена врата” – Плевен информира, че проектът е финансиран от Министерство на правосъдието и е с продължителност 18 месеца.