Новини

Тазгодишният бюджет на Общината бе обсъден публично

 Публично обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 г. се проведе на 30 март в зала „Гена Димитрова”. Присъстваха ръководството на Общината, финансисти от общинската администрация, съветници, кметове на малки населени места, граждани, представители на медиите.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2022 год. е  156 353 023 лв., в т. ч. приходи за „Държавни дейности” – 93 248 594 лв.,
и „Местни приходи” – 63 104 429 лв. На база приходите е формирана и разпределена по функции разходната част в същия размер.

В хода на обсъжданията от името на кметове на кметства в общината беше заявено искане за увеличаване на бюджетите им, граждани поставиха въпроси за средствата за финансиране намаляването на популацията на улични кучета; поставяне на светофарна уредба; укрепване на жилищна сграда; ремонти на улици; рехабилитация на пешеходната зона, етап ІІІ; обединяване на общински професионални учебни заведения и др. Чуха се мнения и от съветници, сред които дивидентите на общинските дружества да бъдат използвани в рамките на бюджета.

Всички поставени въпроси и направени предложения ще бъдат внесени за обсъждане на заседания на постоянните комисии на Общинския съвет преди окончателното разглеждане и гласуване на Бюджет2022 на сесия в края на м. април.