Новини

Заседава Кризисният екип на Община Плевен за управление на бежанската вълна от Украйна

Създаденият със заповед на кмета Георг Спартански Кризисен екип на Община Плевен за управление на бежанската криза, свързана със събитията в Украйна, проведе заседание. Председател на екипа е Георг Спартански, секретар – Венцислав Катинов – директор на дирекция  „Обществен ред и сигурност”, членове: заместник-кметовете Милен Яков и Стефан Милев, Паулина Кирова – секретар на Община Плевен, Валери Начев – началник-отдел „Правно и нормативно обслужване”, Васил Василев – началник-отдел ОМП, Пламен Маринов – началник-сектор ЦАОДА, Светлана Костадинова – началник-отдел „Връзки с обществеността и протокол”.

На заседанието са обсъдени възможностите за съдействие за настаняване и подпомагане на престоя на бежанци от Украйна. В тази връзка Община Плевен ще предостави при необходимост налични стаи и апартаменти в общинския хотел „Сторгозия”.

Кризисният екип се обръща с молба към гражданите, собствениците на хотели и къщи за гости, които могат да предоставят безвъзмездно жилища на бежанци, да изпращат информация на e-mail: mayor@pleven.bg. Информацията задължително трябва да съдържа данни за капацитета на жилището, точен адрес, лице за контакт и телефон за връзка. Постъпилите заявки ще бъдат предоставени за координация на компетентните държавни органи.

Кризисният екип отправя апел и към собствениците на заведения за обществено хранене и обекти за продажба на хранителни стоки в Плевен за съдействие при безвъзмездно осигуряване храна за настанените бежанци на територията на община Плевен. Екипът призовава и ръководствата на медицинските заведения – държавни, частни и общински, за осигуряване на медицинска помощ на нуждаещите се бежанци, а собствениците на фармацевтични обекти – за безвъзмездно предоставяне на най-необходимите медикаменти за напусналите Украйна .

Всички, желаещи да дарят дрехи, обувки, завивки за бежанците от Украйна, могат да се обърнат към пункта на Българския червен кръст в град Плевен, ул. „Д. Константинов”  № 23А.

Желаещите да дарят средства могат да го направят чрез Дарителската сметка на Община Плевен:

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

            БАКБ Офис Плевен

            BIC: BGUSBGSF

            IBAN: BG85BGUS91608404113900

            Код/вид плащане: ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА – 44 51 00

            За подпомагане на бежанци от Украйна

В усилията за максимално съдействие  Община Плевен набира и доброволци – български граждани с украински, руски или английски език, които могат да заявят желанието си също на e-mail: mayor@pleven.bg.

Община Плевен информира също, че българското Правителство откри единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна с адрес: https://gov.bg/bg/ukraine, където е поместена пълна информация за изискванията на граничния контрол при влизането в Република България. Държавната агенция за бежанците също предоставя пълна информация за гражданите на Украйна – какво им е необходимо, как и къде се подава молба за международна закрила в страната ни на адрес: https://www.aref.government.bg/bg/node/499