Новини

ХГ „Илия Бешков“ прави собствена библиотека

Със собствена библиотека ще посрещне лятото Художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен. Необходимостта от нея е наложена от огромния брой специализирана литература, която не може да бъде открита в други книжни фондове, а се е натрупала в галерията през годините от нейното съществуване. Досега книжнината е била събирана на различни места, а класификацията – занемарена. По инициатива на новия директор на ХГ „Илия Бешков“, миналата година ненужно голямото хранилище за графични творби е преградено на две и е ремонтирано. Едната част  остава графичен кабинет, а другата е предназначена за библиотека. Тя ще се използва както за читалня, така и за място, където да се срещат служителите на културната институция, каквото до сега не е било обособявано. Служителите със свои сили са почистили помещението и ремонтирали наличните шкафове – те обаче ще се окажат недостатъчни, след като литературата бъде систематизирана и подредена. Заради окастрения държавен бюджет за култура, галерията не е в състояние да закупи нова мебелировка, затова отправя призив към граждани и институции, които разполагат с излишни стелажи, подходящи за подредба на книги, да ги дарят на галерията.

Книгите са специализирани за изобразително изкуство, всяка година колекцията на „Илия Бешков“ се обогатява, тъй като освен че получаваме  всички нови издания на художествените галерии в страната, ние също издаваме каталози, свързани с нашата дейност, сподели директорът Цвета Кацарова. Инициативата да се систематизират книгите и да се създаде библиотека ще даде възможност на колеги и ученици, които се интересуват от изобразително изкуство, да ползват богатата литература, до която до сега не е имало обществен достъп, допълни тя. Освен че не се намира лесно в други библиотеки, литературата в най-голямата плевенска галерия включва издания на разнообразна тематика в областта на изобразителното изкуство, редица ценни томове и периодични издания, някой от които на други езици. Повечето от тях са на руски, което е голямата радост на определения за библиотекар сегашен секретар на ХГ „Илия Бешков“ Галина Павлова, която е с руски корени. Тя ще премине курс за библиотекар в РГ „Христо Смирненски“, след което ще се заеме да инвентаризира и подреди литературата според нормативните изисквания. Павлова вече е открила доста книги, подписани от техните автори, и много дарения на делегации, посещавали галерията през 70-е и 80-е години на ХХ век, както и немалко учебници. Какво е богатството на бъдещата библиотека още не е напълно ясно, но по стари инвентарни книги, то надхвърля 2000 тома.