Новини

Временно се ограничава движението по част от ул. „Г. С. Раковски”

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Г. С. Раковски” в отсечката от ул. „Парашкев Цветков” до ул. „Неофит Рилски”. Забраната е за времето от 8.30 до 16 ч. на 4 и 5 ноември 2020 г. Причината е извършване на планирано намаляване на височината и обема на 7 високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони.

Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР и превозни средства на „Паркстрой” ЕООД.