Новини

Над 1000 плевенчани изразиха мнение за развитието на общината през следващите седем години

Над 1 000 човека се включиха в обявеното проучване относно приоритетите за развитието на общината през идния Програмен период 2021-2027 год. Чрез попълване на анкета те идентифицираха най-съществените проблеми на територията на град Плевен и малките населени места в общината, приоритетите и оптималните мерки за тяхното изпълнение.

Проучването сред гражданите е важна стъпка в стартиралата процедура за разработването на План за интегрирано развитие на община Плевен за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Този план определя основните приоритети в развитието на общината в следващия седемгодишен програмен период и е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране с европейски средства, средства от общинския бюджет и други източници.

Община Плевен благодари на всички участници в анкетата за активната гражданска позиция и съпричастността към доброто бъдеще на община Плевен.

Предвид желанието на ръководството на Община Плевен и екипа, разработващ Плана за интегрирано развитие на община Плевен за периода 2021-2027 г., да бъдат изразени максимален брой мнения и оценки предстои да се проведат анкетиране по квартали, както и срещи с представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрацията, за да се идентифицират конкретни проектни идеи.

На Интернет страницата на Община Плевен ще бъде публикувана форма за набиране на проектни предложения в различни области от развитието на общината. На страницата божете да видите и обобщените резултати от проучването.