Студентите на МУ-Плевен отбелязват Деня на толерантността с Международен ден на културите

За трета поредна година по повод на Деня на толерантността – 16 ноември, Асоциацията на студентите медици в България – клон Плевен организира Международен ден на културите в МУ-Плевен. Събитието ще се проведе на 12 ноември, сряда, от 19.00 часа в Спортен комплекс „Проф. д-р Недко Кючуков”. Целта на инициативата е чрез представяне на различните култури да се сплоти студентската общност и да се поддържа дух на толерантност и единство.