Новини

Общината ще разработва нова програма за чистота на въздуха в Плевен

„Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“ се нарича новият проект, по който работи общинската администрация. Целта е до края на годината да се насрочат нови мерки за повишаване чистотата на въздуха в нашия град. По закон дните със замърсяване с фини прахови частици през годината не трябва да са повече от 35. През изминалите четири години в Плевен те са сведени от 87 до 60, благодарение на разширяване на тролейбусната мрежа и увеличаване на домовете, отопляващи се на газ. Това показва автоматичната измервателна станция в двора на Начално училище „Патриарх Евтимий“, която засича градския фонов замърсител.  Имаме подобрение в средногодишната норма, която е 40 микрограма на кубичен метър; за 2019 година няма превишаване на това изискване, съобщи експертът от общината Цветелина Иванова, част от екипа на новия проект. Сега Оперативна програма „Околна среда“ отпуска близо 250 000 лева, повечето от които европейско финансиране, за създаване на нова програма, чрез която да се кандидатства за европейско финансиране на новите мерки за ограничаване на фините прахови частици. Първоначално срокът за изпълнението на проекта е бил 23 месеца, но както в много подобни случаи, така и в този пандемията от коронавирус е объркала намеренията. Сега практическите действия ще траят до 4 декември, а крайният срок за приключването на проекта е 3 март 2021 година, уточни ръководителят му Павлина Станчовска. Така, когато започне новият програмен период на Европейския съюз, комплексната програма ще започне да търси външно финансиране чрез подходящи финансови инструменти.

Свилен Димитров