Новини

Съдия-новатор вкара общественото порицание в интернет

За първи път от съществуването на наказанието „Обществено порицание“ съдия дръзна да измени на архаичния ред при налагането му в Плевен и да присъди публикуването му в интернет. Това направи съдията от Окръжен съд-Плевен, Калоян Гергов. През ноември 2019 година 17-годишният Цветослав Тодоров е заловен с над 18 грама марихуана, през май 2020 година за това си провинение получава наказанията „Пробация“ и „Обществено порицание“. До този момент втората санкция, налагана над 50 години от българските съдилища за по-дребни нарушения на законите, се изпълнява в кабелните мрежи на градовете, известни като „точката“ или „радиовъзела“. Съдия Гергов и двамата съдебни заседатели, които по закон са педагогически лица, решават, че Тодоров трябва да бъде порицан освен по „кабеларката“, и на интернет страницата на училището, в което се обучава. Тази присъда е изпълнена на 4 юни 2020 година, след което е повторена в кабелната мрежа на Плевен на 30 юни 2020 година, каквато е практиката от приемането на Наказателния кодекс през 1968 година. След 1991 година, когато се появява световната мрежа, старият модел на изпълнение продължава да се спазва механически, сподели съдия Гергов.

Според Калоян Гергов обаче смисълът на наказанието „Обществено порицание“ е върху каква аудитория желаем да въздействаме. Логично е усилията да бъдат насочени там, където са контактите на наказваното лице, където е неговата социална среда, където има най-голяма вероятност присъдата да бъде чута, за да се покаже на неговите „контакти“ какво всъщност е лицето, да се популяризира неговата престъпна дейност, да се изгради някаква форма на реакция против такъв вид поведение. Залага се на нормата, че човек е социален субект и желае да е член на общество, което го приема, харесва, уважава и на тази база изгражда своите социални контакти. Когато решавахме конкретния случай – споразумение между прокуратурата и обвиняемия – резонно възникна въпросът кой слуша общинското радио и дали всъщност аудиторията в интернет не е по-приемлива, каза още съдията. Така се стига и до варианта престъпната дейност на Тодоров да бъде огласена на сайта на неговото училище. Законът не поставя никакви специални условия при налагане на наказанието; конкретния текст гласи, че порицание се изпълнява чрез обявяване по месторабота, по постоянен адрес, печат или по друг начин, указан в присъдата. Тоест въпрос на адаптивност е да се приведе наказанието в съответствие със съвременния начин на живот, подчертава Гергов.

Осъвременяването на наказанието „Обществено порицание“ отдавна е на дневен ред, след като съвременните форми на комуникация вече тридесет години се развиват непрекъснато, могат да публикуват текст, снимки, видео и какви ли не приложения, които направиха „радиовъзела“  напълно безсмислен. Въпрос на иновативно управленско решение би било общинските власти да уредят порицанието на виновниците на интернет страницата на администрацията или Министерството на правосъдието да регламентира в правилника за приложението на съответния закон наказанието да се обнародва на сайта на съответния съд.

Свилен Димитров