Новини

ОбС прие бюджета на Община Плевен за 2020 година

С 36 гласа „за“, 4 „въздържал се“ и нито един глас „против“, Общински съвет – Плевен при предложения проект за бюджет на Общината за 2020 година.

На практика съветниците приеха проекта, внесен от администрацията, като внесоха само някои малки промени по текстовете.

Приемането на Бюджет 2020 на Община Плевен бе съпроводеното с  ръкопляскания в залата и благодарност към всички за отговорното поведение, изказани от председателя на Общинския съвет Мартин Митев  и кмета на Общината Георг Спартански.