Увеличава се насилието над малолетни и непълнолетни момичета

Кризисният център към Център „Отворена врата”- Плевен регистрира увеличение на случаите на насилие над малолетни и непълнолетни момичета. Диана Димитрова – директор на центъра разказа, че специалистите осигуряват социалнопсихологическа помощ на жени и деца, преживели домашно насилие. В кризисния център работят шестима специалисти – психолог, социални работници, адвокат, които подпомагат процеса на интегриране и социално включване на тази рискова група в обществото. В центъра има още социално, фамилно и психологично консултиране. Прилагат се специализирани програми за възстановяване на жените и децата, преживели насилие, както и програми за работа с причинителите на този проблем – насилниците.