Новини

30 август е бил най-богатият ден за Общината

На 30 август бюджетът на Община Плевен се е обогатил най-много през 2019 година. Тогава са постъпили 453 000 лева от местните данъци и такси. От тях 414 000 лева са от данък при придобиване на имущество по възмезден начин. Парите са от фирма, която инвестира в общината, уточни Маргарита Бахнева, директор на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“. Като цяло изпълнението на бюджета за 2019 година е над 100 процента, допълни тя. Събрани са 25 440 000 лева главници и около 900 000 лева лихви от неплатени в срок задължения. Патентният данък и данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е дал леко отстъпление – при планувани 330 000 лева, са събрани 326 500.

Най-голямо е изпълнението при данъка върху превозните средства. При планувани 4 400 000 лева, постъпленията са 5 335 000. Причината е, че методиката за изчисляване на данъка е от 2019 година и е съвсем различна от предходните години, което е направило и трудно планирането. Приходите в бюджета допълват 82 000 лева такси за извършени административни услуги и 25 000 лева от глоби и санкции за неспазване на данъчното законодателство. 2 млн лева пък са главниците от принудително събиране на задължения към Общинския бюджет през 2019 година. Тогава

са приети и обработени над 23 000 данъчни декларации, издадени са над 3000 различни удостоверение и около 10 000 данъчни оценки, отчете още Маргарита Бахнева.

Свилен Димитров