Новини

Общински съвет – Плевен, ще има четирима заместник-председатели

Общински съвет – Плевен, ще има четирима заместник – председатели в мандат 2019 – 2023 година. Председателят на местния парламент Мартин Митев обяви поименно предложените кандидатури, внесени до него от групите общински съветници.

Съгласно Правилника за работата на Общинския съвет предложенията за кандидати за заместник-председатели се правят писмено от името на група съветници. Направените предложения бяха пет, както по реда на тяхното обявяване те са както следва: от група „ВМРО – БНД“ – за Светослав Доков; от група МК „Демократична България – Обединение“ – за Пепо Петков; от група АБВ – за Цветан Антов; от група „ГЕРБ“ – за Петя Василева; от група БДЦ – за Николай Маринов.

След гласуване на всяка една от петте кандидатури, Общинският съвет взе решение в този мандат да има четирима заместник – председателя. Това са: Светослав Доков, Цветан Антов, Петя Василева и Николай Маринов.