Новини

Със задълженията и правомощията си бяха запознати кметовете на кметства в Община Плевен

Среща на избраните за мандат 2019-2023 г. кметове на кметства с представители на Общинска администрация – Плевен, се проведе днес. Срещата беше водена от д-р Паулина Кирова – Секретар на Община Плевен. Присъстваха Евгени Генов – Директор на Дирекция ФСД и УС, Цецка Овчарова – Директор на Дирекция „Икономическо развитие”, Виолета Хинкова – Директор на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, Владислав Сотиров –  Директор на Дирекция „Човешки ресурси”, Маргарита Бахнева – Директор на Дирекция „Местни данъци и такси”, Красимир Иванов – Директор на Дирекция „Административно обслужване”, Главният инженер Владислав Иванов, началникът на отдел „ОМП” Васил Василев, съобщава сайтът на Община Плевен.

Д-р Паулина Кирова запозна кметовете на кметства с техните правомощия и задължения съгласно законодателството в различните области на дейност – финансово управление и контрол, управление на общинската собственост, местни данъци и такси, гражданска регистрация, щатно разписание, защита на лични данни, нотариална дейност. На срещата стана ясно, че от 22 ноември, от общинското дружество „Инжстрой” ще започнат доставката на заявените количества пясък и луга в населените места на общината. От своя страна кметовете поставиха редица актуални въпроси , свързани с работата им.