Новини

„Колорит“ влезе в Архива

Пълната документация на известната по цял свят плевенска арт  школа „Колорит“ вече се намира в отдел Държавен архив“-Плевен, съобщи началникът му Маринела Йорданова. Тя е дарена от създателката на школата Майа Ананиева, която преди това предава архива на своите баща, майка и брат, също хора на изкуството, специализирали се в работата с деца. Решението ми да направя дарението дойде, след като осъзнах, че човек рано или късно си заминава от този свят и след него остават документи, следа от неговия живот; понякога той е изключително значим и когато близките ми приключиха земния си път, а след тях остана една такава богата документация, аз реших да я предам, тъй като тя има стойност не само за нашия град, но и за България, заяви Майа Ананиева.  Те имаха богат творчески и житейски път, който дори е променил много съдби на хора и е оставил траен отпечатък в своето време, допълни Ананиева.

След няколко месеца арт школа „Колорит“ навършва 30 години, доста голям архив се събра през това време, аз съм подреден човек и обичам всичко, което се е случило, да бъде подредено хронологично, това много ме улесни, когато взех решението да предам архива сподели още известният плевенски художник и педагог. Архивът на школата включва всички публикации в книжните медии за дейността на „Колорит“, наградите, с които е отличена, и наградите, които е получила самата Майа Ананиева. Цялата документация е събрана и подредена в хронологичен ред в специални папки. Това е голяма рядкост, за хората, които ни правят дарения, обяви Маринела Йорданова. Дарението включва и огромен снимков материал, надлежно систематизиран в албуми, надписани по години, градове, страни и имената на обучаваните деца. Фотографиите са надписани с молив, което е изключително важно за бъдещото им съхранение. Семейството на Георги и Петрина Ананиеви има три деца, най-малкото от които е лекар и засега не е предоставило архивни материали, но това не е пречка с дарените документи от биографичен и творчески характер на останалите четирима членове на семейството да се обособи общ семеен фонд, заяви специалистът.

Вече е направен опис на документите и експертна комисия е определила тяхната историческа стойност, за да бъдат приети за държавно съхранение. Обработката на документите е направил точно началникът на плевенския отдел Маринела Йорданова, която ги е подредила в 146 позиции. Предстои изготвянето на историческа справка и инвентарен опис, след което на семейния фонд ще бъде даден номер и ще бъде определен точният брой архивни единици, но и сега е ясно, че по този метод на оценка той е втори по обем, съхраняван в „Държавен архив“-Плевен. По-голям брой архивни единици има само фондът на Никола Бошнаков, чийто документи са предадени пред 2015 година от съпругата му Иванка. Другият метод, по който се измерва фондовата наличност в архивите, е в линейни метри. С фонда на Ананиеви това предстои да бъде направено след инвентарния опис, но на пръв поглед по този метод дарението на Майа Ананиева ще е най-голямото, съхранявано в плевенския архив. Това, което имаше при мен, с голяма радост го предадох при мисълта, че ще бъде съхранено, че ще има някой грижа за него, че остава като памет в историята на нашия град, заяви Майа Ананиева.

Свилен Димитров