Новини

ОбС отхвърли решението си за промени в размера на заема за ремонт на пл. „Свобода“ и Автогара Плевен

Общински съвет – Плевен, отхвърли решението си от 19.12.2019 г., върнато за ново обсъждане от областния управител на област Плевен. Това стана на днешното извънредно заседание на местния парламент, свикано с дневен ред от една единствена точка – обсъждане на решението с наложеното вето.

С въпросното решение, прието на заседанието през декември, съветниците измениха свое предходно решение от 20.12.2018 г. за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от Регионалния фонд за градско развитие и гласуваха осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен за ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” /от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”/ и на Автогара Плевен с допълнителен дълг от фонда. В мотивите си за ветото обаче областният управител Мирослав Петров посочва, че тъй като предмет на решението е поемане и на дълг, е необходимо ново обществено обсъждане. Затова, според губернатора, са нарушени административно производствените правила при приемането на решението и то следва да бъде преразгледано.

На днешната извънредна сесия бяха представени две становища по обсъжданото предложение – от кмета Георг Спартански и от председателя на Общинския съвет Мартин Митев. Кметът заяви, че приема аргументите по ветото и заяви, че ще проведе нова процедура за обществено обсъждане по чл.15, ал.1 по  Закона за общинския дълг, след което в Общинския съвет ще бъде внесено ново предложение. Председателят на местния парламент Мартин Митев заяви, че цел ясно произнасяне на Общинския съвет по ветото решението от декември 2019 г. трябва да бъде отменено, за да бъдат изпълнени всички изисквания по Закона за общинския дълг. След гласуване съветниците гласуваха за отмяна на декемврийското решение.

„На днешното заседание, свикано поради факта, че имаме упражнено право на вето от страна на областния управител по решението за кредита, ние отхвърлихме декемврийското решение за изменения на параметрите по този дълг. В случая се съгласяваме с мотивите на г-н Мирослав Петров, че решените е взето по незаконосъобразен начин и че не е изпълнена изцяло процедурата по чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг. Т.е. за новата част от кредита не е проведено обществено обсъждане. Считам за правилно упражнените права от областния управител съгласно ЗМСМА и връщането на това наше решение за повторно разглеждане“, коментира след заседанието председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той припомни, че още през декември 2018 г. Общински съвет – Плевен, със свое решение е утвърдил параметрите за поемане на въпросния дългосрочен дълг за ремонт на двата основни обекта в Плевен. Двата варианта оттук насетне за техния ремонт са следните – те да бъдат изпълнени в рамките на гласуваните средства от декември 2018 г. или след нова процедура по чл.15, ал. 1 от Закона за общинския дълг да се внесе ново предложение в Общинския съвет.