Общинските съветници заседават по 42 точки

Дневен ред от 42 точки разглеждат общинските съветници на заседанието си днес. От предварителния дневен ред от 33 точки отпадна една – заради невнасяне на необходимите документи от страна на Сдружение „Поглед в бъдещето”, за чиято дейност съветниците трябваше да предоставят помещение. 10 са допълнителните точки, предложени от кмета на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков и от съветниците Стефан Ганев и д-р Йордан Георгиев. Едно предложение за допълнителна точка в дневния ред направи и председателя на ОбС Дарин Ангелов. То е за изслушване на доклад на групата общински съветници, посетила Дойран след решение на съветниците.