Новини

Очакванията на гражданите винаги са в пъти по-големи от финансовите възможности, които има Общината

„Очакванията на гражданите винаги са в пъти по-големи от финансовите възможности на общината ни. Както неведнъж съм казвал – бюджетът, който приемаме, е реалният бюджет, стъпил на здравата основа на финансовите показатели от предходната година. Без популистки обещания за неща, които не сме в състояние да изпълним. Винаги се опитваме да задоволим във възможно най-голяма степен исканията на съгражданите ни. За съжаление парите никога не стигат и няма как да покрием всички нужди.“

Това заяви председателят на Общински съвет – Плевен, Мартин  Митев в отговор на журналистически въпроси за какво недостигат  финансовите средства в община Плевен. Питанията бяха отправени след публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен, провело се в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Като пример за липсата на достатъчно финансови средства на местно ниво Мартин Митев посочи незадоволителното състояние на инфраструктурата в общината. „Не говоря за основните булеварди и улици в Плевен, а за уличната мрежа в жилищните квартали и в малките населени места. Да, за съжаление там уличната инфраструктура е в окаяно състояние. Доколкото имаме възможност – инвестираме, като гледаме да решаваме най-належащите и фрапиращите проблеми“, заяви той.

Изтъкната бе и друга болна тема за Плевен – състоянието на спортната база. „С бюджета, с който разполагаме, Община Плевен няма финансовата възможност да се справи сама с лошото състояние на спортната база. Тази база е докарана до това състояние в продължение на всичките предходни години. Ние можем да правим някакви аварийни ремонти и закърпване, но нямаме възможност да инвестираме необходимите средства, за да отговаря тя на изискванията на всяка от спортните федерации. Без помощ от държавата няма как да се справим сами“, каза Мартин Митев.

На въпрос достатъчно ли е финансирането в сферата образование, председателят на Общинския съвет отговори, че с финансирането на училищата и детските градини в Община Плевен няма проблеми: „В основната си част тук става дума за държавно делегирана дейност и държавата стриктно изпълнява своите ангажименти към Община Плевен. Т.е. недостиг на средства в тази сфера нямаме. Разбира се, в случая е важно тези средства да се управляват умно и да има добър мениджърски подход. Знаете, че училищата са на делегирани бюджети.“

Мартин Митев посочи още, че винаги при гласуването на бюджета в Общинския съвет се води дебат: „Нямам съмнения, че всеки един от останалите 40 колеги съветници желае този бюджет да расте все повече и повече, за да можем да задоволим очакванията на нашите съграждани. Но за съжаление пак казвам – това са възможностите ни. Винаги гледаме с малкото пари, с които разполагаме, чрез преразпределения, да задоволим още някаква нужда на общината. Трудно е, но не се отказваме.“

Председателят на Общински съвет – Плевен, отговори и на въпрос защо според него към публичното обсъждане на отчета липса интерес от страна на гражданите: „Лично аз като финансист не намирам здрава логика в разпоредбите на закона в септември да се прави отчет на бюджета от предходната година, когато образно казано сме на прага за обсъждането на бюджета за новата финансова година. Може би донякъде и тук се крие причината в залата днес да няма граждани. За съжаление обаче наблюдаваме същото и при представянето на проекта за бюджет и за новата финансова година. Т.е липсата на заинтересованост е системна.“

Годишният отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен предстои да бъде разгледан на заседанията на всички постоянни комисии в Общинския съвет този месец, след което ще бъде внесен и на заседанието на местния парламент в края на август. Съгласно Закона за публичните финанси, Общинският съвет приема отчета за изпълнението на бюджета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.