Наближават крайните срокове за данъците

От отдел „Местни данъци и такси” към Община Плевен напомнят, че 30 октомври /сряда/ е крайният срок за заплащане на втората /последна/ вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Следващият ден – 31 октомври, е срокът и за последната /четвърта/ вноска на патентния данък. Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Отдела или по банков път по сметка на Община Плевен.