Лекар от Индия е пълен отличник на 11-я чуждестранен випуск на МУ

Тържествена промоция на чуждестранните лекари от Випуск 2014, организирана от Факултета по медицина в Медицински университет Плевен. След успешно завършен 6-годишен курс на обучение по специалност „Медицина” на английски език, 19 чуждестранни студенти от Випуск 2014 на Факултет „Медицина” придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „лекар”.