Новини

Община Плевен подписа договор за заем с Фонда за градско развитие

Регионален фонд за градско развитие АД, Ескпресбанк АД и Община Плевен подписаха днес Договор за инвестиционен кредит за сумата от 4 850 804 лв. за реконструкция и обновяване на централната градска част и Автогарата на Плевен. Средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие „Север”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете.

Проектът включва ремонти на Автогарата и на над 12 000 кв. м от пешеходната зона в центъра на града от площад „Свободата” до площад „Стефан Стамболов”. Обновените пространства се очаква да бъдат по-красиви, по-модерни, по-достъпни и по-зелени.