Медицински университет –Плевен открива учебната година на 8 септември

303-а са новоприети студенти във факултетите по медицина, здравни грижи и обществено здраве, както и в медицинския колеж на Медицински университет – Плевен. Местата за редовно обучение по държавна поръчка с прием след средно образование вече са запълнени. На 8 септември първокурсниците ще бъдат посрещнати във висшето училище с тържествено откриване на учебна 2014/2015 година. По традиция това се прави в зала „Магнум” на Втора клинична база.