Новини

Третират срещу плевели сервитута на две железопътни линии

Наземно третиране срещу плевели ще бъде извършено на територията на Плевенска област. Уведомителното писмо за провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности е получено в Община Плевен в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

На 24.04.2019 г. ще бъдат обработвани площи по сервитута на  железопътна линия Левски – Пордим – Плевен. На 25.04. ще се проведе третиране по линията Долни Дъбник – Ясен – Плевен. Подлежащите на обработване срещу плевели терени са по протежение на железопътната линия от двете страни на разстояние шест метра от глава релса. Ще бъде използван препарат НАСА 360СЛ.

 

За организиране и провеждане на третирането отговаря Галя Тодорова – еколог ЖПС Враца. Телефон за връзка 0885 913875.