Новини

Проекта за ремонт  на пл. „Свободата” и част от пешеходната зона разгледа Експертният съвет при Община Плевен

Техническият инвестиционен проект за ремонта на площад „Свободата“ и част от пешеходната улица „Васил Левски“ бе докладван на заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Плевен. Представена бе съгласувателната документация. Има положителни становища от РИОСВ и Министерството на културата за вида на трасето, което преминава в близост до обекти – недвижими културни ценности. Предстои проектът да бъде одобрен и да получи разрешение, след което ще бъде обявена процедура за избор на изпълнител.

Бъдещата визия на площад „Свободата“ и пешеходната улица „Васил Левски“ (от пл. „Свободата“ до пл. „Стефан Стамболов“) е разработена от проектантския екип на арх. Красимир Попов от „ПРОконсулт“.  Реконструкцията  ще е в съзвучие с вече ремонтираните  пешеходни пространства от Мавзолея до площад „Свободата“. Ще се използват същите материали – вибропресовани бетонови павета с изключителна здравина, които ще заменят сегашните клинкерни плочи. Предвидена е широка пешеходна част, места за отдих и много зеленина около паметника на площад „Свободата“, алеята между Каскадата и Спортно-информационния център и в района на Къща-музей „Цар Освободител Александър ІІ“.

Бъдещият ремонт ще се финансиран чрез инвестиционен кредит от „Регионален фонд за градско развитие”, за поемането на който Общинският съвет даде съгласие през м. декември м.г.